ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ (ΝΟΗΣΗ)

ΣΗΜΕΙΟ
ΣΗΜΕΙΟ
ΕΥΘΕΙΑ
ΕΥΘΕΙΑ
ΚΥΤΑΡΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΚΥΤΑΡΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΥΘΑΓΩΡΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΩΡΕΙΟ
ΜΗΝΙΣΚΟΙ
ΜΗΝΙΣΚΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΕΜΒΑΔΩΝ
ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΕΜΒΑΔΩΝ

Στα έργα αυτά παρουσιάζονται τα πρότυπα και τα «αρχέτυπα» του νοητού κόσμου. Ο καλλιτέχνης οδηγείται σε μια απόλυτη αφαίρεση. Τα μαθηματικά αποτελούν τον συνδετικό κρίκο στα πράγματα. Αν ο νοητός και ο αισθητός κόσμος έχουν κοινή βάση  τότε είναι δυνατή η κοινή τους ερμηνεία.. Ο μαθηματικός - γεωμετρικός χώρος αποτελεί έκφραση και σύμβολο της ενυπάρχουσας «δομής» των πραγμάτων. Η ζωή αυτοοργανώνεται όπως και η σκέψη. Το Πυθαγόρειο θεώρημα αποτελεί ακριβώς αυτό. Είναι το κομμάτι -υπόδειγμα  της απόλυτης τάξης, ένα πρακτικό, ουσιαστικό και ποιητικό εργαλείο.